Ιδιαίτερο κοπτικό σε τρίγωνο σχήμα, κάποιες φορές εξυπηρετεί την χρήση της συσκευασίας, όπως κουτί κρέπας, και άλλες την εμφάνιση.